Με σεβασμό και ακρίβεια στη διάγνωση

Καρκινικοί Δείκτες και Ογκογονίδια

Στο τμήμα αυτό γίνονται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους όλες οι εξετάσεις, που βοηθούν στη διάγνωση του καρκίνου. Οι διαγνωστικές αυτές μέθοδοι περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και πιο συγκεκριμένα, εξετάσεις ειδικών καρκινικών δεικτών.

Οι δείκτες αυτοί, βοηθούν στην ανακάλυψη και διάγνωση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, στην πορεία της θεραπευτικής αγωγής τους, καθώς και στην παθογνωμική διάγνωση συγκεκριμένων ασθενειών.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης του DNA, ώστε να ανιχνευθούν συγκεκριμένα Ογκογονίδια που είναι δυνατό να προκαλέσουν καρκινώματα.

Συνηθέστερες εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο

Καρκινικοί Δείκτες:


 • A-FP
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CA 125
 • CA 50
 • CA 72-4
 • NSE
 • MCA
 • SCC
 • TPA
 • TPS
 • PSA
 • PAP
 • FPSA
 • FPSA/ TPSA

Ογκογονίδια:

 • BRACA 1
 • BRACA2
 • ACP
 • DPC4
 • NF1
 • NF2
 • MTS1
 • crb2
 • p53
 • K-ras
 • N-ras
 • C, N, L-Myc.

Χρειάζεστε πληροφορίες για την εξέταση;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ