Με αξιοπιστία και ακρίβεια

Βιοχημικός Έλεγχος

Με τις εξετάσεις του βιοχημικού ελέγχου μελετούνται, με τη βοήθεια χημικών αντιδράσεων, ουσίες που βρίσκονται στον οργανισμό, βγάζοντας έτσι χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τη λειτουργία επιμέρους οργάνων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι, αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές.

Συνηθέστερες εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο

 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Ουρία, Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • γ-GT
 • Αμυλάση
 • CPK
 • LDH
 • Χολερυθρίνη (Άμεσος, Έμμεσος)
 • Πρωτεΐνες ολικές
 • Αλβουμίνη
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • Ομοκυστεΐνη
 • TIBC
 • Ηλεκτρολύτες (K, Na, Ca, P, Mg, Cl)

Χρειάζεστε πληροφορίες για την εξέταση;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ